باسمه المنعم

سلام فدک عزیز

موافقید مطالبی را که از آیات تلاوت شده می آموزیم در ذیل آن آیات(هر مقدار که توفیق بود)

برای یکدیگر و سایر کاربران علاقمند به اشتراک بگذاریم؟