در میان جوانان برومند " بنی هاشم " مسلم ، فرزند عقیل یکی از چهره های تابناک و شخصیتهای بارز، به شمار می رفت. " عقیل " برادر حضرت [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)و دومین فرزند ابوطالب بود. در ترسیم زیر رابطه نسبی مسلم ، آشکار تر است :
ابو طالب >> طالب ، عقیل ، جعفر ، [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...]
عقیل >> مسلم
[مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] >> حسن ، حسین


دودمانی که مسلم در آن رشد یافت، دودمان علم و فضیلت و شرف بود و خاندانی که شخصیت انسانی و اسلامی مسلم در آن شکل گرفت، بهترین زمینه را برای تربیت و تکامل معنوی و حماسی مسلم فراهم کرد. از آغاز کودکی، در میان جوانان بنی هاشم بخصوص در کنار امام حسن ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)و امام حسین ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)، بزرگ شد و کمالات اخلاقی و بنیان ولایت و درسهای حماسه و ایثار و شجاعت را بخوبی فرا گرفت. مسلم در زمان حضرت امیر ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)نوجوانی رشید و پاک بود که به افتخار دامادی آن حضرت نایل شد و با یکی از دختران امام به نام " رقیه " ازدواج کرد . به نقل مورخان، در زمان حکومت آن حضرت ( بین سالهای 36 تا 40 هجری ) از جانب آن امام، متصدی برخی از منصبهای نظامی در لشکر بوده است. ارجمندی و فضیلت و مقام مسلم از آن است که دست از محبت و ولایت و حمایت امام زمان خویش بر نداشت تا اینکه به عنوان پیشاهنگ نهضت کربلا در کوفه به شهادت رسید و افتخار اولین شهید کاروان عاشورا را به خود اختصاص داد و اولین شهید از اصحاب امام حسین ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)بود. از اولاد عقیل به همراهی حسین بن [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)و در رکاب او قیام کردند، تعداد 9 نفر، به شهادت رسیدند، که مسلم شجاعترین آنان بود. این فضیلت بزرگ، از زبان پیامبر اسلام هم بیا شده است. حضرت [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)از پیامبر اسلام حدیثی را در مدح " عقیل " نقل می کند، که آن حضرت فرمود: " من او را ( عقیل را ) به دو جهت دوست دارم : یکی، به خاطر خودش و یکی هم به خاطر اینکه پدرش ایوطالب او را دوست می داشت. " و در آخر خطاب به [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)فرمود : " فرزند او - مسلم- کشته راه محبت فرزند تو خواهد شد. چشم مومنان بر او اشک می ریزد و فرشتگان مقرب پروردگار بر او درود می فرستند. " آنگاه پیامبر اسلام گریست تا آن که اشکهایش بر سینه اش ریخت و فرمود: " به سوی خدا شکایت می برم، از آنچه که خاندانم پس از من می بینند."

یکی از وقایع مربوط به دوران مخفی بودن مسلم در خانه هانی نقشه ترور " ابن زیاد " است که انجام نشد. قضیه از این قرار بود: یکی از بزرگان بصره، که از شیعیان خالص امیرالمومنین ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)محسوب می شد، " شریک بن اعور " بود. شریک از کسانی بود که در رکاب [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)و همراه عماریاسر ، در جنگ صفین با معاویه جنگیده بود. هنگام آمدن " عبید الله زیاد " به کوفه او هم همراه جمعی اجبارا از بصره به طرف کوفه می آمد که در راه، از قافله عقب ماند و چون بیمار هم شده بود، پس از رسیدن به کوفه به خانه "هانی" وارد شد. ابن زیاد که از بیماری شریک مطلع شد، تصمیم گرفت برای عیادت او به خانه هانی برود. به پیشنهاد شریک، تصمیم بر آن شد که "مسلم" در پستوی خانه و پشت پرده ، کمین کند و در وقت حضور ابن زیاد با علامتی که به مسلم می دهند ( آب خواستن شریک ) بیرون آمده و او را به قتل برساند. طبق برخی از نقلها، در اجرای این طرح، بنا بود که سی تن از شیعیان هم حضرت مسلم را یاری کنند." ابن زیاد " آمد و نشست و صحبتهایی کردند، ولی وقتی شریک آب طلبید، مسلم برای اجرای طرح، بیرون نیامد و با تکرار علامت، باز هم از مسلم خبری نشد. ابن زیاد که احتمال خطری می داد. از هانی پرسید: او چه می گوید؟ گفتند: تب کرده و هذیان می گوید. اما عبیدالله زیاد، زود از آنجا رفت. پس از رفتن او از مسلم پرسیدند چرا نقشه را عملی نکردی؟ گفت: به دو جهت، یکی به خاطر سخنی که [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)از پیامبر اسلام (صلى الله و [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه وآله) نقل کرده که: " ایمان، مانع کشتن غافلگیرانه است ". دیگری به خاطر اصرار همراه با گریه همسر هانی که از من خواست در خانه او چنین کاری کاری نکنم.
مسلم بن عقیل، فقط به "حق" می اندیشید و به مظلومیت همیشگی پیروان حق . مبارزه با ستم و مجسمه های فسق و ظلم را وظیفه ای مقدس و مسئولیتی عظیم و الهی می دید. عمل به وظیفه سبب شده بود که مسلم، "خود" را فراموش کند و به "خدا" بیندیشد. آمده بود، تا صدای حق را جایگزین همه همهمه ها و هیاهوهای عربده جویان دنیا خواه و زرپرست و قدرت طلب قرار دهد. آمده بود تا اراده ها و بازوها و شمشیرهای آزادگان مومن را در راه خدا و در خط رهبری حسین بن [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ( [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] ه السلام)متحد و منسجم سازد. و قدم در جهادی عظیم و فداکاری خونرنگ و حماسه ای جاوید و ماندگار گذاشت.