این اطلاع رسانی مربوط به کانال آپاراتی زیرنویس سیاسی می باشد.
کار این کانال شناسایی و زیرنویس مستندها و پژوهش ها، مصاحبه ها و سخنرانی های غیر فارسی ست که اینجانب آنها را برای دیده شدن دارای ارزش می دانم.
اگر پیشنهادی برای ترجمه و زیرنویس دارید از ارائه آن ممنون میشوم.

https://www.aparat.com/zirnevissiasi