گچبری گلویی چیست؟

[مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...]
[مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] در بیشتر ساختمانها و یا کارهای تعمیراتی برای تغییر دکوراسیون به کار می رود معمولا گچبری گلویی ابزاری است که در کنج کار بین سقف و دیوار اجرا می شود.
میتوان با اجرای گچبری گلویی از ترک خوردن کنج کار جلوگیری کرد و در هنگام نقاشی باعث جدا شدن رنگ سقف و دیوار می شود .گچبری گلویی در بسیاری از جاها مثل سر ستون ها ،لبه نور مخفی ، در سقف آشپزخانه ها ،در کنج راهروها ،در [مهمان عزیز برای مشاهده ی لینک ها باید عضو شوید. با عضویت قادر به مشاهده لینک ها هستید...] های انواع دور لوسترو ...به کار می رود.
یکی از زیبایی هایی گچبری گلویی این است که می توان در تمام گچ کاری های بین سقف و دیوار استفاده کرد گچبری گلویی شامل :
گچبری گلویی دندان موشی ،گچبری گلویی طرح نور مخفی ،گچبری گلویی طرح ورساچ
گچبری گلویی در سالنهای پذیرایی ،اتاقها ،در کنج کار و...قابل استفاده می باشد.
منبع http://mojtabaparsaei.com/